بنرهای دوره های آموزشی دی ماه ۹۶

  • بنرهای دوره های آموزشی دی ماه ۹۶-اولین برگزاركننده وركشاپ های شيرينى پزى و آشپزى در دانشگاه در كشور
  • ‍ هفتمین کارگاه عملی ژله_تزریقی - گروه غذا-صنعتِ دانشگاه علم و فرهنگ
  • سومین کارگاه عملی پرمخاطب #کیک_فوندانت - گروه غذا-صنعتِ دانشگاه علم و فرهنگ
  • دوره آشپزی ایرانی - گروه غذا-صنعتِ دانشگاه علم و فرهنگ
  • فینگرفود پایه - گروه غذا-صنعتِ دانشگاه علم و فرهنگ
  • آموزش انواع کباب - گروه غذا-صنعتِ دانشگاه علم و فرهنگ