تقویم آموزشی

كيك خامه اي پايه


مدت زمان (ساعت) : ۴

تاریخ شروع دوره : ۲۴ مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۴۵۰.۰۰۰

زمان برگزاری : شروع از ۸

کد دوره : : ۲۰۲/۱

كوكي هاي دكوراتيو"مقدماتي تا پيشرفته"


مدت زمان (ساعت) : ۱۲

تاریخ شروع دوره : هفتم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۴۵۰.۰۰۰

زمان برگزاری : شروع از ۹

کد دوره : : ۱۰۳/۱

ژله تزريقي


مدت زمان (ساعت) : ۶

تاریخ شروع دوره : ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۴۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۹ الی ۱۲

کد دوره : : ۳۰۲/۱

کیک فوندانت (مبتدي)


مدت زمان (ساعت) : ۸ (دو روزه)

تاریخ شروع دوره : ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۶۵۰.۰۰۰

زمان برگزاری : شروع از ساعت ۸

کد دوره : : ۲۰۱/۱

تاپرهاي عروسكي


مدت زمان (ساعت) : ۸

تاریخ شروع دوره : پنجم و ششم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۳۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۱۳ الی ۱۷

کد دوره : : ۶۰۱/۱

فينگر فود


مدت زمان (ساعت) : ۸

تاریخ شروع دوره : اول و دوم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۳۳۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۱۳ الی ۱۷

کد دوره : : ۵۰۱

كاپ كيكهاي دكوراتيو


مدت زمان (ساعت) : ۸

تاریخ شروع دوره : اول و دوم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۳۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۱۳ الی ۱۷

کد دوره : : ۲۰۵

حلواي کلاسیک (سنتي)


مدت زمان (ساعت) : ۱۲

تاریخ شروع دوره : اول و دوم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۳۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۸ الی ۱۲

کد دوره : : ۳۰۳

حلواي بوتیکی (مدرن)


مدت زمان (ساعت) : ۱۲

تاریخ شروع دوره : ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۴۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۸ الی ۱۲

کد دوره : : ۳۰۳

گلهاي شكري(مبتدي)


مدت زمان (ساعت) : ۸

تاریخ شروع دوره : پنجم و ششم مهرماه ۹۶

شهریه (تومان) : ۵۲۰.۰۰۰

زمان برگزاری : ۸ الی ۱۲

کد دوره : : ۶۰۱/۱