تقویم آموزشی

 

شهریور ١٣٩۶

 

 ایام هفته


نام دوره

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 پنجشنبه

جمعه

هزینه

مدت دوره

(ساعت)

کیک فوندانت مبتدی

9-13

13-17

480.000 8
ژله تزریقی 9-12 9-12 300.000 6
کیک خامه ای پایه

8-12

12-16

 350.000  8
کوکی های دکوراتیو  13-17 14-18 9-13 400.000 12
فینگرفود  17-13 14-18 350.000 8
کاپ کیک های دکوراتیو

8-12

 8-12 300.000 8
حلوا سنتی و مدرن  14-18  14-18 300.000 8