حلوا سنتی و مدرن

عنوان دوره کد دوره مدت زمان زمان برگزاری ساعت شهریه (تومان)
حلوا سنتی و مدرن 103/1 8 ساعت 2 جلسه 4 ساعته سه شنبه 14 الی 18 300,000
پنجشنبه 14 الی 18

 

راهنمای ثبت نام