نحوه ثبت نام:

داوطلبان گرامی جهت ثبت نام  در دوره های مختف گروه غذا-صنعت، پس از واریز وجه دوره می بایست فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام به شماره تلگرام 09303232090 ارسال نمایند. همچنین پس از ارسال، از طریق تماس با شماره ۰۹۳۰۳۲۳۲۰۹۰ یا ۰۲۱۴۴۲۷۵395 ثبت نام خود را تأیید و نهایی نمایند.

نحوه پرداخت:

داوطلبان محترم جهت پرداخت هزینه دوره ها میتوانند از یکی از طرق زیر اقدام نمایند:

  • واریز به شماره کارت بانک تجارت 0028-0418-8370-5859 به نام دانشگاه علم و فرهنگ

  • واریز به شماره حساب بانک تجارت 135865001 به نام دانشگاه علم و فرهنگ

  • واریز به شماره شبای بانک تجارت IR26018000000000013586500 به نام دانشگاه علم و فرهنگ

خواهشمنداست فیش واریزی جهت تکمیل ثبت نام به تلگرام گروه غذا-صنعت ارسال فرمایید.

لازم به تذکر است که مهلت ثبت نام تا 3 روز مانده به تاریخ برکزاری بوده و در صورت ثبت نام در خارج از مهلت ثبت نام، 10% به هزینه دوره اضافه خواهد شد.