عنوان دوره کد دوره مدت زمان زمان برگزاری ساعت شهریه (تومان)
فینگر فود ۱۰۳/۱ ۸ ساعت ۲ جلسه ۴ ساعته شنبه ۱۳ الی ۱۷ ۳۵۰,۰۰۰
جمعه ۱۴ الی ۱۸

راهنمای ثبت نام